Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.09, godz. 05:39
kontakt
LUBAWA
Roczne nieskonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 44 351,00 52 763,00
19,0%
52 153,00
-1,2%
41 480,00
-20,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 612,00 2 235,00
---
254,00
-88,6%
4 704,00
1 752,0%
Zysk (strata) brutto -3 865,00 2 147,00
---
5 159,00
140,3%
4 629,00
-10,3%
Zysk (strata) netto -3 030,00 1 421,00
---
3 910,00
175,2%
3 520,00
-10,0%
Amortyzacja 1 782,00 1 948,00
9,3%
1 762,00
-9,5%
1 792,00
1,7%
Aktywa 199 431,00 213 225,00
6,9%
211 926,00
-0,6%
224 254,00
5,8%
Kapitał własny 169 299,00 170 570,00
0,8%
174 178,00
2,1%
178 694,00
2,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,55 1,56
0,8%
1,59
2,1%
1,19
-25,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 0,01
---
0,04
176,9%
0,02
-36,1%