Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.11.29, godz. 15:29
kontakt
LUBAWA
Kwartalne skonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 50 904,00 68 764,00
35,1%
66 711,00
-3,0%
56 019,00
-16,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 143,00 11 603,00
269,2%
9 128,00
-21,3%
6 277,00
-31,2%
Zysk (strata) brutto 2 233,00 11 265,00
404,5%
9 207,00
-18,3%
5 985,00
-35,0%
Zysk (strata) netto 1 924,00 9 103,00
373,1%
7 877,00
-13,5%
5 026,00
-36,2%
Amortyzacja 3 100,00 3 124,00
0,8%
3 257,00
4,3%
3 277,00
0,6%
Aktywa 418 897,00 436 594,00
4,2%
411 212,00
-5,8%
411 304,00
0,0%
Kapitał własny 270 355,00 279 307,00
3,3%
287 892,00
3,1%
292 255,00
1,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,80 1,86
3,3%
1,92
3,1%
1,94
1,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,06
369,2%
0,05
-14,8%
0,03
-36,5%