Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.24, godz. 23:58
kontakt
LUBAWA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 23 602,00 3 424,00
-85,5%
3 617,00
5,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 310,00 -2 425,00
---
-2 541,00
---
Zysk (strata) brutto 4 875,00 -2 418,00
---
-2 724,00
---
Zysk (strata) netto 3 616,00 -1 963,00
---
-2 172,00
---
Amortyzacja 420,00 408,00
-2,9%
507,00
24,3%
Aktywa 224 254,00 217 902,00
-2,8%
217 134,00
-0,4%
Kapitał własny 178 694,00 176 587,00
-1,2%
174 450,00
-1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,19 1,18
-1,2%
1,16
-1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 -0,01
---
-0,01
---