Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.26, godz. 03:34
kontakt
INSTALKRK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 74 979,00 52 312,00
-30,2%
79 284,00
51,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 15 875,00 6 249,00
-60,6%
14 226,00
127,7%
Zysk (strata) brutto 15 632,00 6 319,00
-59,6%
13 945,00
120,7%
Zysk (strata) netto 12 828,00 5 076,00
-60,4%
11 026,00
117,2%
Amortyzacja 472,00 581,00
23,1%
577,00
-0,7%
Aktywa 325 405,00 328 320,00
0,9%
326 338,00
-0,6%
Kapitał własny 246 363,00 251 365,00
2,0%
248 052,00
-1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 33,82 34,50
2,0%
34,05
-1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,76 0,70
-60,4%
1,51
117,1%