Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.17, godz. 14:24
kontakt
WASKO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 139 619,00 59 797,00
-57,2%
62 158,00
3,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 146,00 1 442,00
-76,5%
1 289,00
-10,6%
Zysk (strata) brutto 5 833,00 2 053,00
-64,8%
9 854,00
380,0%
Zysk (strata) netto 2 765,00 1 587,00
-42,6%
8 225,00
418,3%
Amortyzacja 1 219,00 1 234,00
1,2%
1 299,00
5,3%
Aktywa 342 544,00 309 079,00
-9,8%
333 420,00
7,9%
Kapitał własny 193 869,00 195 456,00
0,8%
203 681,00
4,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,13 2,14
0,8%
2,23
4,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,02
-43,3%
0,09
429,4%