Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.29, godz. 07:09
kontakt
ELKOP
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 9 334,00 9 334,00
0,0%
11 381,00
21,9%
12 286,00
8,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 826,00 14 994,00
38,5%
2 633,00
-82,4%
7 235,00
174,8%
Zysk (strata) brutto 9 549,00 13 717,00
43,6%
1 060,00
-92,3%
6 442,00
507,7%
Zysk (strata) netto 9 130,00 12 507,00
37,0%
419,00
-96,6%
4 985,00
1 089,7%
Amortyzacja 194,00 195,00
0,5%
180,00
-7,7%
169,00
-6,1%
Aktywa 131 420,00 135 588,00
3,2%
124 481,00
-8,2%
125 714,00
1,0%
Kapitał własny 68 418,00 71 794,00
4,9%
78 838,00
9,8%
82 357,00
4,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,74 1,74
0,0%
1,71
-1,4%
1,79
4,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,23 0,23
0,0%
0,01
-96,1%
0,11
1 100,0%