Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.25, godz. 03:35
kontakt
ELKOP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 4 764,00 4 695,00
-1,4%
4 644,00
-1,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 676,00 1 416,00
109,5%
798,00
-43,6%
Zysk (strata) brutto 173,00 915,00
428,9%
312,00
-65,9%
Zysk (strata) netto 57,00 812,00
1 324,6%
140,00
-82,8%
Amortyzacja 32,00 10,00
-68,8%
32,00
220,0%
Aktywa 135 518,00 135 323,00
-0,1%
134 382,00
-0,7%
Kapitał własny 88 910,00 89 723,00
0,9%
89 863,00
0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,93 1,95
0,9%
1,95
0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,02
1 700,0%
0,00
-83,3%