Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.27, godz. 02:25
kontakt
TIM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 263 807,00 258 416,00
-2,0%
311 288,00
20,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 18 688,00 14 897,00
-20,3%
30 049,00
101,7%
Zysk (strata) brutto 18 508,00 14 840,00
-19,8%
30 202,00
103,5%
Zysk (strata) netto 14 489,00 11 928,00
-17,7%
24 056,00
101,7%
Amortyzacja 1 536,00 1 299,00
-15,4%
1 356,00
4,4%
Aktywa 392 651,00 431 878,00
10,0%
502 655,00
16,4%
Kapitał własny 178 198,00 190 640,00
7,0%
193 007,00
1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,03 8,59
7,0%
8,69
1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,65 0,54
-17,8%
1,08
101,9%