Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.17, godz. 14:58
kontakt
RAFAMET
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 29 379,00 14 888,00
-49,3%
14 736,00
-1,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 254,00 642,00
-48,8%
-1 488,00
---
Zysk (strata) brutto 1 122,00 379,00
-66,2%
-1 765,00
---
Zysk (strata) netto 1 225,00 379,00
-69,1%
-1 363,00
---
Amortyzacja 1 531,00 1 496,00
-2,3%
1 391,00
-7,0%
Aktywa 172 450,00 168 626,00
-2,2%
173 531,00
2,9%
Kapitał własny 92 773,00 93 152,00
0,4%
90 730,00
-2,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 21,48 21,57
0,4%
21,01
-2,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,28 0,09
-69,0%
-0,32
---