Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.17, godz. 13:59
kontakt
SKOTAN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 708,00 3 152,00
-15,0%
2 452,00
-22,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 861,00 391,00
-54,6%
-1 058,00
---
Zysk (strata) brutto 643,00 353,00
-45,1%
-1 724,00
---
Zysk (strata) netto 643,00 353,00
-45,1%
-887,00
---
Amortyzacja 191,00 155,00
-18,8%
158,00
1,9%
Aktywa 4 997,00 4 745,00
-5,0%
5 412,00
14,1%
Kapitał własny -11 405,00 -11 573,00
---
-12 460,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,42 -0,43
---
-0,46
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,01
-45,8%
-0,03
---