Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.27, godz. 14:55
kontakt
PGNIG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 6 720 000,00 7 210 000,00
7,3%
5 203 000,00
-27,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 973 000,00 1 004 000,00
3,2%
465 000,00
-53,7%
Zysk (strata) brutto 1 019 000,00 949 000,00
-6,9%
1 191 000,00
25,5%
Zysk (strata) netto 807 000,00 730 000,00
-9,5%
1 140 000,00
56,2%
Amortyzacja 208 000,00 203 000,00
-2,4%
206 000,00
1,5%
Aktywa 43 746 000,00 45 016 000,00
2,9%
48 058 000,00
6,8%
Kapitał własny 36 230 000,00 37 053 000,00
2,3%
37 816 000,00
2,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,27 6,41
2,3%
6,54
2,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,14 0,13
-10,0%
0,20
56,3%