Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.17, godz. 15:34
kontakt
PKOBP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody z tytułu odsetek 2 419 000,00 2 143 000,00
-11,4%
2 224 000,00
3,8%
Przychody z tytułu prowizji 1 078 000,00 1 066 000,00
-1,1%
1 110 000,00
4,1%
Wynik na działalności bankowej -3 881 000,00 1 717 000,00
---
2 834 000,00
65,1%
Zysk (strata) brutto -5 001 000,00 1 295 000,00
---
1 922 000,00
48,4%
Zysk (strata) netto -4 741 000,00 1 009 000,00
---
1 477 000,00
46,4%
Amortyzacja 221 000,00 213 000,00
-3,6%
214 000,00
0,5%
Aktywa 345 027 000,00 351 406 000,00
1,8%
361 072 000,00
2,8%
Kapitał własny 38 577 000,00 38 991 000,00
1,1%
39 649 000,00
1,7%
Współczynnik wypłacalności 19,78 19,78
0,0%
20,52
3,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 30,86 31,19
1,1%
31,72
1,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -3,79 0,81
---
1,18
46,5%