Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.17, godz. 15:12
kontakt
MOSTALPLC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 30 413,00 29 909,00
-1,7%
52 283,00
74,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 540,00 2 415,00
56,8%
7 593,00
214,4%
Zysk (strata) brutto 1 497,00 2 343,00
56,5%
7 601,00
224,4%
Zysk (strata) netto -867,00 1 272,00
---
9 181,00
621,8%
Amortyzacja 708,00 549,00
-22,5%
684,00
24,6%
Aktywa 90 907,00 92 731,00
2,0%
164 714,00
77,6%
Kapitał własny 24 890,00 26 163,00
5,1%
34 343,00
31,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,44 13,08
5,1%
17,17
31,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,43 0,64
---
4,59
621,9%