Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.27, godz. 02:55
kontakt
MENNICA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 330 569,00 279 088,00
-15,6%
358 308,00
28,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 49 449,00 35 039,00
-29,1%
25 820,00
-26,3%
Zysk (strata) brutto 57 043,00 34 185,00
-40,1%
44 060,00
28,9%
Zysk (strata) netto 46 398,00 27 242,00
-41,3%
35 419,00
30,0%
Amortyzacja 5 227,00 5 576,00
6,7%
5 625,00
0,9%
Aktywa 666 227,00 743 098,00
11,5%
656 151,00
-11,7%
Kapitał własny 491 363,00 518 605,00
5,5%
518 228,00
-0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,61 10,14
5,5%
10,13
-0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,91 0,53
-41,2%
0,69
30,0%