Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.05, godz. 23:34
kontakt
INTROL
Półroczne nieskonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 249,00 3 396,00
51,0%
4 447,00
30,9%
3 086,00
-30,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 153,00 -188,00
---
756,00
---
-1 108,00
---
Zysk (strata) brutto 5 913,00 13 625,00
130,4%
7 959,00
-41,6%
16 405,00
106,1%
Zysk (strata) netto 5 390,00 13 313,00
147,0%
8 061,00
-39,5%
8 223,00
2,0%
Amortyzacja 310,00 412,00
32,9%
445,00
8,0%
438,00
-1,6%
Aktywa 150 143,00 148 329,00
-1,2%
150 803,00
1,7%
136 810,00
-9,3%
Kapitał własny 115 317,00 114 423,00
-0,8%
113 262,00
-1,0%
90 662,00
-20,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,33 4,38
1,1%
4,33
-1,0%
3,53
-18,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,20 0,51
152,0%
0,31
-39,5%
0,32
3,9%