Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.27, godz. 02:27
kontakt
INGBSK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody z tytułu odsetek 1 210 300,00 1 198 800,00
-1,0%
1 226 100,00
2,3%
Przychody z tytułu prowizji 535 500,00 520 300,00
-2,8%
546 100,00
5,0%
Wynik na działalności bankowej 634 200,00 723 700,00
14,1%
907 100,00
25,3%
Zysk (strata) brutto 467 400,00 514 800,00
10,1%
810 500,00
57,4%
Zysk (strata) netto 313 900,00 385 600,00
22,8%
615 300,00
59,6%
Amortyzacja 75 300,00 68 200,00
-9,4%
68 600,00
0,6%
Aktywa 181 116 900,00 190 014 900,00
4,9%
192 552 700,00
1,3%
Kapitał własny 18 370 500,00 17 358 100,00
-5,5%
17 611 400,00
1,5%
Współczynnik wypłacalności 0,00 20,13
---
19,36
-3,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 141,20 133,42
-5,5%
135,37
1,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,41 2,96
22,8%
4,73
59,5%