Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.17, godz. 15:22
kontakt
BNPPPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody z tytułu odsetek 791 858,00 775 761,00
-2,0%
786 559,00
1,4%
Przychody z tytułu prowizji 316 804,00 294 792,00
-6,9%
293 788,00
-0,3%
Wynik na działalności bankowej 494 369,00 424 181,00
-14,2%
392 710,00
-7,4%
Zysk (strata) brutto 274 708,00 267 877,00
-2,5%
235 243,00
-12,2%
Zysk (strata) netto 171 926,00 157 471,00
-8,4%
133 193,00
-15,4%
Amortyzacja 96 967,00 97 691,00
0,7%
99 741,00
2,1%
Aktywa 115 668 150,00 118 157 073,00
2,2%
119 690 262,00
1,3%
Kapitał własny 12 053 538,00 12 121 028,00
0,6%
12 175 729,00
0,5%
Współczynnik wypłacalności 19,46 19,65
1,0%
18,95
-3,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 81,76 82,22
0,6%
82,54
0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,17 1,07
-8,4%
0,90
-15,4%