Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.08.02, godz. 18:21
kontakt
PGNIG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 480 000,00 6 720 000,00
93,1%
7 210 000,00
7,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 556 000,00 973 000,00
75,0%
1 004 000,00
3,2%
Zysk (strata) brutto 1 002 000,00 1 019 000,00
1,7%
949 000,00
-6,9%
Zysk (strata) netto 872 000,00 807 000,00
-7,5%
730 000,00
-9,5%
Amortyzacja 200 000,00 208 000,00
4,0%
203 000,00
-2,4%
Aktywa 42 624 000,00 43 746 000,00
2,6%
45 016 000,00
2,9%
Kapitał własny 35 915 000,00 36 230 000,00
0,9%
37 053 000,00
2,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,22 6,27
0,9%
6,41
2,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,15 0,14
-7,3%
0,13
-10,0%