Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.28, godz. 11:00
kontakt
POLICE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 644 694,00 562 402,00
-12,8%
540 667,00
-3,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 15 072,00 27 219,00
80,6%
8 822,00
-67,6%
Zysk (strata) brutto 1 483,00 39 953,00
2 594,1%
8 248,00
-79,4%
Zysk (strata) netto 868,00 34 884,00
3 918,9%
6 528,00
-81,3%
Amortyzacja 33 314,00 33 326,00
0,0%
33 436,00
0,3%
Aktywa 2 808 348,00 2 731 172,00
-2,7%
3 114 317,00
14,0%
Kapitał własny 1 705 419,00 1 736 306,00
1,8%
1 742 834,00
0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,73 13,98
1,8%
14,04
0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,28
3 914,3%
0,05
-81,1%