Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.08.01, godz. 19:51
kontakt
POLICE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 540 667,00 649 648,00
20,2%
711 579,00
9,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 822,00 23 972,00
171,7%
28 991,00
20,9%
Zysk (strata) brutto 8 248,00 55 386,00
571,5%
48 351,00
-12,7%
Zysk (strata) netto 6 528,00 41 428,00
534,6%
42 268,00
2,0%
Amortyzacja 33 436,00 21 092,00
-36,9%
34 068,00
61,5%
Aktywa 3 114 317,00 3 412 303,00
9,6%
3 470 488,00
1,7%
Kapitał własny 1 742 834,00 1 784 275,00
2,4%
1 826 543,00
2,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 14,04 14,37
2,4%
14,71
2,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,33
530,2%
0,34
1,8%