Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.08, godz. 21:27
kontakt
MOSTALWAR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 282 746,00 281 861,00
-0,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 298,00 5 436,00
---
Zysk (strata) brutto 1 481,00 651,00
-56,0%
Zysk (strata) netto 1 725,00 194,00
-88,8%
Amortyzacja 2 883,00 2 982,00
3,4%
Aktywa 809 771,00 819 497,00
1,2%
Kapitał własny 16 664,00 16 858,00
1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,83 0,84
1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,09 0,01
-88,4%