Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.14, godz. 11:09
kontakt
KRUSZWICA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 700 837,00 705 910,00
0,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -374,00 14 661,00
---
Zysk (strata) brutto 17 081,00 7 835,00
-54,1%
Zysk (strata) netto 14 552,00 5 925,00
-59,3%
Amortyzacja 7 522,00 7 587,00
0,9%
Aktywa 1 055 006,00 1 193 120,00
13,1%
Kapitał własny 800 074,00 741 637,00
-7,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 34,81 32,26
-7,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,63 0,26
-59,2%