Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.26, godz. 07:59
kontakt
KRUSZWICA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 784 094,00 700 837,00
-10,6%
705 910,00
0,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 41 959,00 -374,00
---
14 661,00
---
Zysk (strata) brutto 36 878,00 17 081,00
-53,7%
7 835,00
-54,1%
Zysk (strata) netto 29 996,00 14 552,00
-51,5%
5 925,00
-59,3%
Amortyzacja 7 641,00 7 522,00
-1,6%
7 587,00
0,9%
Aktywa 1 223 186,00 1 055 006,00
-13,7%
1 193 120,00
13,1%
Kapitał własny 785 523,00 800 074,00
1,9%
741 637,00
-7,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 34,17 34,81
1,9%
32,26
-7,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,30 0,63
-51,5%
0,26
-59,2%