Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.24, godz. 00:06
kontakt
IDMSA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 62,00 151,00
143,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 603,00 436,00
-83,3%
Zysk (strata) brutto 2 725,00 1 010,00
-62,9%
Zysk (strata) netto 2 725,00 1 010,00
-62,9%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 3 113,00 3 040,00
-2,3%
Kapitał własny -2 203,00 -1 193,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,05 -0,03
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,02
-62,3%