Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.25, godz. 14:52
kontakt
AMBRA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 27 292,00 37 482,00
37,3%
35 545,00
-5,2%
56 833,00
59,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -146,00 -744,00
---
2 953,00
---
5 205,00
76,3%
Zysk (strata) brutto -709,00 5 738,00
---
7 184,00
25,2%
19 179,00
167,0%
Zysk (strata) netto -573,00 5 735,00
---
6 552,00
14,2%
17 954,00
174,0%
Amortyzacja 2 534,00 2 461,00
-2,9%
2 552,00
3,7%
2 243,00
-12,1%
Aktywa 295 011,00 289 127,00
-2,0%
300 276,00
3,9%
306 471,00
2,1%
Kapitał własny 235 734,00 241 469,00
2,4%
248 021,00
2,7%
248 330,00
0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,35 9,58
2,4%
9,84
2,7%
9,85
0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 0,23
---
0,26
14,0%
0,71
173,8%