Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.14, godz. 11:37
kontakt
AMBRA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 37 482,00 35 545,00
-5,2%
56 833,00
59,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -744,00 2 953,00
---
5 205,00
76,3%
Zysk (strata) brutto 5 738,00 7 184,00
25,2%
19 179,00
167,0%
Zysk (strata) netto 5 735,00 6 552,00
14,2%
17 954,00
174,0%
Amortyzacja 2 461,00 2 552,00
3,7%
2 243,00
-12,1%
Aktywa 289 127,00 300 276,00
3,9%
306 471,00
2,1%
Kapitał własny 241 469,00 248 021,00
2,7%
248 330,00
0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,58 9,84
2,7%
9,85
0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,23 0,26
14,0%
0,71
173,8%