Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.19, godz. 01:32
kontakt
AMBRA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 35 545,00 56 833,00
59,9%
30 099,00
-47,0%
32 719,00
8,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 953,00 5 205,00
76,3%
-1 476,00
---
640,00
---
Zysk (strata) brutto 7 184,00 19 179,00
167,0%
1 013,00
-94,7%
21 406,00
2 013,1%
Zysk (strata) netto 6 552,00 17 954,00
174,0%
1 326,00
-92,6%
18 218,00
1 273,9%
Amortyzacja 2 552,00 2 243,00
-12,1%
2 496,00
11,3%
1 655,00
-33,7%
Aktywa 300 276,00 306 471,00
2,1%
290 052,00
-5,4%
310 475,00
7,0%
Kapitał własny 248 021,00 248 330,00
0,1%
249 656,00
0,5%
267 874,00
7,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,84 9,85
0,1%
9,90
0,5%
10,63
7,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,26 0,71
173,8%
0,05
-92,6%
0,72
1 264,2%