Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.08, godz. 21:58
kontakt
KOMPAP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 5 583,00 5 292,00
-5,2%
6 376,00
20,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 624,00 362,00
-42,0%
820,00
126,5%
Zysk (strata) brutto 612,00 1 185,00
93,6%
828,00
-30,1%
Zysk (strata) netto 438,00 1 076,00
145,7%
673,00
-37,5%
Amortyzacja 301,00 289,00
-4,0%
276,00
-4,5%
Aktywa 37 146,00 36 277,00
-2,3%
36 576,00
0,8%
Kapitał własny 33 346,00 32 667,00
-2,0%
33 671,00
3,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,12 6,98
-2,0%
7,19
3,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,09 0,23
144,7%
0,14
-37,4%