Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.06, godz. 03:16
kontakt
HUBTECH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 8 918,00 8 184,00
-8,2%
9 355,00
14,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 910,00 376,00
-58,7%
-468,00
---
Zysk (strata) brutto 780,00 414,00
-46,9%
-586,00
---
Zysk (strata) netto 780,00 402,00
-48,5%
-783,00
---
Amortyzacja 590,00 599,00
1,5%
594,00
-0,8%
Aktywa 85 748,00 86 685,00
1,1%
188 336,00
117,3%
Kapitał własny 55 401,00 55 803,00
0,7%
55 020,00
-1,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,17 0,18
1,1%
0,17
-1,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
-50,0%
-0,00
---