Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.29, godz. 21:06
kontakt
HUBTECH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 8 184,00 9 355,00
14,3%
2 279,00
-75,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 376,00 -468,00
---
18,00
---
Zysk (strata) brutto 414,00 -586,00
---
3,00
---
Zysk (strata) netto 402,00 -783,00
---
3,00
---
Amortyzacja 599,00 594,00
-0,8%
206,00
-65,3%
Aktywa 86 685,00 184 878,00
113,3%
167 079,00
-9,6%
Kapitał własny 55 803,00 55 167,00
-1,1%
157 170,00
184,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,18 0,17
-1,1%
0,34
93,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
0,00
---