Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.28, godz. 08:17
kontakt
DEBICA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 509 890,00 507 474,00
-0,5%
571 055,00
12,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 50 805,00 13 917,00
-72,6%
25 650,00
84,3%
Zysk (strata) brutto 50 553,00 17 131,00
-66,1%
25 752,00
50,3%
Zysk (strata) netto 52 977,00 14 155,00
-73,3%
20 702,00
46,3%
Amortyzacja 24 199,00 24 196,00
-0,0%
24 335,00
0,6%
Aktywa 1 771 402,00 1 818 556,00
2,7%
1 908 423,00
4,9%
Kapitał własny 1 155 556,00 1 169 711,00
1,2%
1 190 413,00
1,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 83,72 84,74
1,2%
86,24
1,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,84 1,03
-73,3%
1,50
46,2%