Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.21, godz. 23:03
kontakt
WAWEL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 112 476,00 167 930,00
49,3%
132 590,00
-21,0%
81 267,00
-38,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 22 607,00 32 873,00
45,4%
16 513,00
-49,8%
-1 999,00
---
Zysk (strata) brutto 22 527,00 32 354,00
43,6%
16 625,00
-48,6%
-2 313,00
---
Zysk (strata) netto 17 854,00 26 171,00
46,6%
13 326,00
-49,1%
-1 845,00
---
Amortyzacja 7 453,00 7 541,00
1,2%
7 530,00
-0,1%
7 495,00
-0,5%
Aktywa 773 056,00 790 882,00
2,3%
799 395,00
1,1%
738 609,00
-7,6%
Kapitał własny 676 699,00 702 443,00
3,8%
678 275,00
-3,4%
676 430,00
-0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 451,21 468,37
3,8%
452,26
-3,4%
451,03
-0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 11,90 17,45
46,6%
8,88
-49,1%
-1,23
---