Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.23, godz. 23:38
kontakt
WAWEL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 73 770,00 112 476,00
52,5%
167 930,00
49,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 90,00 22 607,00
25 018,9%
32 873,00
45,4%
Zysk (strata) brutto -519,00 22 527,00
---
32 354,00
43,6%
Zysk (strata) netto -492,00 17 854,00
---
26 171,00
46,6%
Amortyzacja 7 370,00 7 453,00
1,1%
7 541,00
1,2%
Aktywa 728 313,00 773 056,00
6,1%
790 882,00
2,3%
Kapitał własny 658 844,00 676 699,00
2,7%
702 443,00
3,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 439,30 451,21
2,7%
468,37
3,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,33 11,90
---
17,45
46,6%