Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.01.23, godz. 22:26
kontakt
WAWEL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 134 446,00 73 770,00
-45,1%
112 476,00
52,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 16 533,00 90,00
-99,5%
22 607,00
25 018,9%
Zysk (strata) brutto 17 184,00 -519,00
---
22 527,00
---
Zysk (strata) netto 13 728,00 -492,00
---
17 854,00
---
Amortyzacja 7 379,00 7 370,00
-0,1%
7 453,00
1,1%
Aktywa 819 331,00 728 313,00
-11,1%
773 056,00
6,1%
Kapitał własny 704 330,00 658 844,00
-6,5%
676 699,00
2,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 469,63 439,30
-6,5%
451,21
2,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 9,15 -0,33
---
11,90
---