Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.08.01, godz. 19:30
kontakt
SANOK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 183 761,00 194 059,00
5,6%
215 350,00
11,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 23 470,00 1 979,00
-91,6%
25 223,00
1 174,5%
Zysk (strata) brutto 25 815,00 1 602,00
-93,8%
25 737,00
1 506,6%
Zysk (strata) netto 22 889,00 -3 122,00
---
20 978,00
---
Amortyzacja 12 830,00 13 197,00
2,9%
12 474,00
-5,5%
Aktywa 907 649,00 933 177,00
2,8%
977 056,00
4,7%
Kapitał własny 538 184,00 533 966,00
-0,8%
554 158,00
3,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 20,02 19,86
-0,8%
20,62
3,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,85 -0,12
---
0,78
---