Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.28, godz. 10:44
kontakt
SANOK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 187 334,00 113 564,00
-39,4%
183 761,00
61,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 15 480,00 943,00
-93,9%
23 470,00
2 388,9%
Zysk (strata) brutto 13 164,00 2 371,00
-82,0%
25 815,00
988,8%
Zysk (strata) netto 14 713,00 8 815,00
-40,1%
22 889,00
159,7%
Amortyzacja 11 253,00 12 203,00
8,4%
12 830,00
5,1%
Aktywa 898 862,00 857 691,00
-4,6%
907 649,00
5,8%
Kapitał własny 505 861,00 515 208,00
1,8%
538 184,00
4,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 18,82 19,17
1,8%
20,02
4,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,55 0,33
-40,0%
0,85
159,5%