Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.27, godz. 23:59
kontakt
REMAK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 60 842,00 104 617,00
71,9%
39 542,00
-62,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 001,00 5 260,00
-47,4%
2 343,00
-55,5%
Zysk (strata) brutto 9 826,00 874,00
-91,1%
2 405,00
175,2%
Zysk (strata) netto 7 561,00 3 914,00
-48,2%
1 823,00
-53,4%
Amortyzacja 1 547,00 1 505,00
-2,7%
1 460,00
-3,0%
Aktywa 197 172,00 249 964,00
26,8%
166 686,00
-33,3%
Kapitał własny 50 770,00 54 664,00
7,7%
56 474,00
3,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 16,92 18,22
7,7%
18,82
3,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,52 1,30
-48,2%
0,61
-53,4%