Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.25, godz. 06:07
kontakt
REMAK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 46 027,00 85 242,00
85,2%
60 842,00
-28,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 653,00 4 452,00
169,3%
10 001,00
124,6%
Zysk (strata) brutto 1 325,00 4 206,00
217,4%
9 826,00
133,6%
Zysk (strata) netto 1 126,00 3 630,00
222,4%
7 561,00
108,3%
Amortyzacja 1 636,00 1 475,00
-9,8%
1 547,00
4,9%
Aktywa 170 875,00 194 283,00
13,7%
197 172,00
1,5%
Kapitał własny 39 594,00 43 216,00
9,1%
50 770,00
17,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,20 14,40
9,1%
16,92
17,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,38 1,21
222,7%
2,52
108,3%