Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.27, godz. 23:13
kontakt
MENNICA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 199 334,00 330 569,00
65,8%
279 088,00
-15,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 620,00 49 449,00
647,0%
35 039,00
-29,1%
Zysk (strata) brutto -6 187,00 57 043,00
---
34 185,00
-40,1%
Zysk (strata) netto -5 746,00 46 398,00
---
27 242,00
-41,3%
Amortyzacja 5 229,00 5 227,00
-0,0%
5 576,00
6,7%
Aktywa 740 623,00 666 227,00
-10,0%
743 098,00
11,5%
Kapitał własny 445 669,00 491 363,00
10,3%
518 605,00
5,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,72 9,61
10,3%
10,14
5,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,11 0,91
---
0,53
-41,2%