Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.04, godz. 00:26
kontakt
KETY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-03-312022-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 604 682,00 604 682,00
0,0%
701 448,00
16,0%
701 448,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 87 504,00 87 504,00
0,0%
82 515,00
-5,7%
82 515,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 109 138,00 85 190,00
-21,9%
554 744,00
551,2%
76 744,00
-86,2%
Zysk (strata) netto 92 682,00 92 682,00
0,0%
540 760,00
483,5%
540 760,00
0,0%
Amortyzacja 13 484,00 13 484,00
0,0%
13 863,00
2,8%
13 863,00
0,0%
Aktywa 1 662 339,00 1 662 339,00
0,0%
2 250 668,00
35,4%
2 250 668,00
0,0%
Kapitał własny 853 817,00 853 817,00
0,0%
872 095,00
2,1%
872 095,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 88,48 88,48
0,0%
90,37
2,1%
90,37
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 9,60 9,60
0,0%
56,04
483,5%
56,04
0,0%