Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.01.21, godz. 09:15
kontakt
INTERCARS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 396 565,00 1 456 060,00
4,3%
1 709 361,00
17,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 31 937,00 86 829,00
171,9%
80 269,00
-7,6%
Zysk (strata) brutto 16 022,00 86 279,00
438,5%
86 519,00
0,3%
Zysk (strata) netto 10 618,00 71 450,00
572,9%
64 321,00
-10,0%
Amortyzacja 10 263,00 8 526,00
-16,9%
8 642,00
1,4%
Aktywa 3 850 366,00 3 660 599,00
-4,9%
3 842 264,00
5,0%
Kapitał własny 1 578 504,00 1 649 954,00
4,5%
1 714 275,00
3,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 111,41 116,46
4,5%
121,00
3,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,75 5,04
573,3%
4,54
-10,0%