Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.04.15, godz. 06:29
kontakt
INTERCARS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 456 060,00 1 709 361,00
17,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 86 829,00 80 269,00
-7,6%
Zysk (strata) brutto 86 279,00 86 519,00
0,3%
Zysk (strata) netto 71 450,00 64 321,00
-10,0%
Amortyzacja 8 526,00 8 642,00
1,4%
Aktywa 3 660 599,00 3 842 264,00
5,0%
Kapitał własny 1 649 954,00 1 714 275,00
3,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 116,46 121,00
3,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 5,04 4,54
-10,0%