Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.07, godz. 20:24
kontakt
INTERCARS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 373 572,00 2 191 149,00
-7,7%
2 550 946,00
16,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 156 200,00 185 495,00
18,8%
167 109,00
-9,9%
Zysk (strata) brutto 174 797,00 172 234,00
-1,5%
179 282,00
4,1%
Zysk (strata) netto 142 054,00 137 851,00
-3,0%
151 025,00
9,6%
Amortyzacja 8 527,00 9 228,00
8,2%
9 313,00
0,9%
Aktywa 4 912 877,00 5 738 495,00
16,8%
6 258 025,00
9,1%
Kapitał własny 2 252 538,00 2 390 389,00
6,1%
2 521 295,00
5,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 158,99 168,72
6,1%
177,96
5,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 10,03 9,73
-3,0%
10,66
9,6%