Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.08.01, godz. 19:39
kontakt
BOS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody z tytułu odsetek 116 727,00 107 030,00
-8,3%
101 809,00
-4,9%
Przychody z tytułu prowizji 17 881,00 16 918,00
-5,4%
19 922,00
17,8%
Wynik na działalności bankowej 44 234,00 -317 467,00
---
38 892,00
---
Zysk (strata) brutto 10 844,00 -362 593,00
---
6 054,00
---
Zysk (strata) netto 11 861,00 -359 664,00
---
2 222,00
---
Amortyzacja 9 619,00 10 345,00
7,5%
11 125,00
7,5%
Aktywa 20 299 612,00 20 298 862,00
-0,0%
19 654 787,00
-3,2%
Kapitał własny 2 265 258,00 1 910 406,00
-15,7%
1 912 475,00
0,1%
Współczynnik wypłacalności 16,86 14,98
-11,2%
15,76
5,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 24,37 20,55
-15,7%
20,58
0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,13 -3,87
---
0,02
---