Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.08, godz. 21:50
kontakt
BOS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody z tytułu odsetek 139 638,00 116 727,00
-16,4%
Przychody z tytułu prowizji 19 691,00 17 881,00
-9,2%
Wynik na działalności bankowej 66 227,00 44 234,00
-33,2%
Zysk (strata) brutto 19 172,00 10 844,00
-43,4%
Zysk (strata) netto 13 670,00 11 861,00
-13,2%
Amortyzacja 11 334,00 9 619,00
-15,1%
Aktywa 19 539 293,00 20 299 612,00
3,9%
Kapitał własny 2 256 805,00 2 265 258,00
0,4%
Współczynnik wypłacalności 17,03 16,86
-1,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 24,28 24,37
0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,15 0,13
-12,9%