Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.28, godz. 20:01
kontakt
BOS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody z tytułu odsetek 152 885,00 139 638,00
-8,7%
116 727,00
-16,4%
Przychody z tytułu prowizji 17 951,00 19 691,00
9,7%
17 881,00
-9,2%
Wynik na działalności bankowej 56 481,00 66 227,00
17,3%
44 234,00
-33,2%
Zysk (strata) brutto 30 547,00 19 172,00
-37,2%
10 844,00
-43,4%
Zysk (strata) netto 20 864,00 13 670,00
-34,5%
11 861,00
-13,2%
Amortyzacja 11 471,00 11 334,00
-1,2%
9 619,00
-15,1%
Aktywa 19 304 250,00 19 539 293,00
1,2%
20 299 612,00
3,9%
Kapitał własny 2 162 370,00 2 256 805,00
4,4%
2 265 258,00
0,4%
Współczynnik wypłacalności 15,96 17,03
6,7%
16,86
-1,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 23,26 24,28
4,4%
24,37
0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,22 0,15
-34,4%
0,13
-12,9%