Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.29, godz. 20:49
kontakt
STARWARD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 382,00 380,00
-0,5%
416,00
9,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -275,00 -298,00
---
-309,00
---
Zysk (strata) brutto -276,00 -296,00
---
-310,00
---
Zysk (strata) netto -276,00 -263,00
---
-310,00
---
Amortyzacja 4,00 4,00
0,0%
18,00
350,0%
Aktywa 7 296,00 7 050,00
-3,4%
9 498,00
34,7%
Kapitał własny 6 830,00 6 566,00
-3,9%
8 972,00
36,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,70 3,55
-3,9%
4,78
34,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,15 -0,14
---
-0,16
---