Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.06, godz. 03:11
kontakt
GENOMTEC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 10,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -798,00
Zysk (strata) brutto -806,00
Zysk (strata) netto -806,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 8 289,00
Kapitał własny 7 394,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,91
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,10