Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.29, godz. 21:04
kontakt
GENOMTEC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 10,00 23,00
130,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -798,00 -1 734,00
---
Zysk (strata) brutto -806,00 -1 761,00
---
Zysk (strata) netto -806,00 -1 765,00
---
Amortyzacja 0,00 95,00
---
Aktywa 9 615,00 8 069,00
-16,1%
Kapitał własny 7 789,00 6 068,00
-22,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,96 0,74
-22,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,10 -0,22
---