Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.29, godz. 12:10
kontakt
DECORA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 103 385,00 92 487,00
-10,5%
105 557,00
14,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 20 792,00 15 270,00
-26,6%
22 598,00
48,0%
Zysk (strata) brutto 31 756,00 15 755,00
-50,4%
22 756,00
44,4%
Zysk (strata) netto 27 114,00 12 824,00
-52,7%
18 661,00
45,5%
Amortyzacja 2 203,00 2 770,00
25,7%
2 895,00
4,5%
Aktywa 211 411,00 226 993,00
7,4%
248 758,00
9,6%
Kapitał własny 147 952,00 161 098,00
8,9%
180 155,00
11,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 14,03 15,27
8,9%
17,08
11,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,57 1,22
-52,7%
1,77
45,5%