Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.21, godz. 23:06
kontakt
LENA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 31 876,00 45 649,00
43,2%
35 885,00
-21,4%
30 495,00
-15,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 811,00 7 828,00
105,4%
4 036,00
-48,4%
1 058,00
-73,8%
Zysk (strata) brutto 3 973,00 8 034,00
102,2%
4 072,00
-49,3%
703,00
-82,7%
Zysk (strata) netto 3 169,00 6 286,00
98,4%
3 321,00
-47,2%
530,00
-84,0%
Amortyzacja 1 380,00 1 428,00
3,5%
1 424,00
-0,3%
1 471,00
3,3%
Aktywa 112 012,00 128 468,00
14,7%
124 763,00
-2,9%
114 521,00
-8,2%
Kapitał własny 92 806,00 99 128,00
6,8%
102 484,00
3,4%
95 481,00
-6,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,73 3,98
6,8%
4,12
3,4%
3,84
-6,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,13 0,25
99,2%
0,13
-47,0%
0,02
-84,3%