Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.23, godz. 23:40
kontakt
LENA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 24 672,00 31 876,00
29,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 029,00 3 811,00
270,4%
Zysk (strata) brutto 847,00 3 973,00
369,1%
Zysk (strata) netto 506,00 3 169,00
526,3%
Amortyzacja 1 405,00 1 380,00
-1,8%
Aktywa 106 361,00 112 012,00
5,3%
Kapitał własny 89 638,00 92 806,00
3,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,60 3,73
3,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,13
535,0%