Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.19, godz. 02:27
kontakt
PEP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 845,00 4 079,00
6,1%
8 424,00
106,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 320,00 -4 111,00
---
-2 221,00
---
Zysk (strata) brutto 9 708,00 -3 010,00
---
38 640,00
---
Zysk (strata) netto 10 325,00 -2 471,00
---
43 599,00
---
Amortyzacja 484,00 493,00
1,9%
543,00
10,1%
Aktywa 1 158 093,00 1 156 508,00
-0,1%
1 205 847,00
4,3%
Kapitał własny 1 132 654,00 1 130 183,00
-0,2%
1 173 782,00
3,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 24,92 24,87
-0,2%
25,83
3,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,23 -0,05
---
0,96
---