Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.26, godz. 12:03
kontakt
PEP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 4 079,00 8 424,00
106,5%
4 831,00
-42,7%
4 813,00
-0,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 111,00 -2 221,00
---
-3 545,00
---
-5 148,00
---
Zysk (strata) brutto -3 010,00 38 640,00
---
19 157,00
-50,4%
222 535,00
1 061,6%
Zysk (strata) netto -2 471,00 43 599,00
---
19 290,00
-55,8%
179 557,00
830,8%
Amortyzacja 493,00 543,00
10,1%
573,00
5,5%
600,00
4,7%
Aktywa 1 156 508,00 1 205 847,00
4,3%
1 221 672,00
1,3%
1 400 651,00
14,7%
Kapitał własny 1 130 183,00 1 173 782,00
3,9%
1 193 072,00
1,6%
1 372 630,00
15,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 24,87 25,83
3,9%
26,25
1,6%
30,20
15,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,05 0,96
---
0,42
-55,8%
3,95
831,8%