Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.15, godz. 13:14
kontakt
POLIMEXMS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 76 662,00 80 815,00
5,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9 432,00 -5 850,00
---
Zysk (strata) brutto 7 834,00 582,00
-92,6%
Zysk (strata) netto 5 180,00 2 349,00
-54,7%
Amortyzacja 1 773,00 1 819,00
2,6%
Aktywa 1 297 150,00 1 452 338,00
12,0%
Kapitał własny 682 745,00 685 094,00
0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,88 2,90
0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,01
-54,5%