Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.25, godz. 05:58
kontakt
POLIMEXMS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 45 416,00 76 662,00
68,8%
80 815,00
5,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 620,00 9 432,00
482,2%
-5 850,00
---
Zysk (strata) brutto 16 965,00 7 834,00
-53,8%
582,00
-92,6%
Zysk (strata) netto 16 790,00 5 180,00
-69,1%
2 349,00
-54,7%
Amortyzacja 2 244,00 1 773,00
-21,0%
1 819,00
2,6%
Aktywa 1 217 670,00 1 297 150,00
6,5%
1 452 338,00
12,0%
Kapitał własny 677 667,00 682 745,00
0,7%
685 094,00
0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,86 2,88
0,7%
2,90
0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,02
-69,0%
0,01
-54,5%