Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.07, godz. 20:55
kontakt
ERATONRG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 313,00 2 488,00
694,9%
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2,00 2 232,00
111 500,0%
-234,00
---
-146,00
---
Zysk (strata) brutto -23,00 2 251,00
---
-233,00
---
-161,00
---
Zysk (strata) netto 93,00 1 823,00
1 860,2%
-189,00
---
-131,00
---
Amortyzacja 1,00 1,00
0,0%
1,00
0,0%
0,00
---
Aktywa 112 614,00 114 440,00
1,6%
115 567,00
1,0%
115 460,00
-0,1%
Kapitał własny 111 125,00 112 948,00
1,6%
112 759,00
-0,2%
112 627,00
-0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,25 0,65
-80,1%
0,64
-0,2%
0,64
-0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,01
233,3%
-0,00
---
-0,00
---