Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.08.02, godz. 18:15
kontakt
COMP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 98 894,00 148 359,00
50,0%
103 580,00
-30,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 949,00 10 077,00
69,4%
10 789,00
7,1%
Zysk (strata) brutto 4 140,00 9 282,00
124,2%
11 328,00
22,0%
Zysk (strata) netto 2 471,00 6 906,00
179,5%
9 209,00
33,3%
Amortyzacja 5 437,00 5 634,00
3,6%
5 178,00
-8,1%
Aktywa 740 161,00 757 921,00
2,4%
750 524,00
-1,0%
Kapitał własny 474 691,00 481 597,00
1,5%
490 806,00
1,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 80,21 81,38
1,5%
82,93
1,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,42 1,17
179,2%
1,56
33,3%