Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.25, godz. 14:27
kontakt
ATLANTAPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 84 296,00 60 472,00
-28,3%
69 946,00
15,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 023,00 915,00
-69,7%
3 270,00
257,4%
Zysk (strata) brutto 3 048,00 413,00
-86,5%
2 480,00
500,5%
Zysk (strata) netto 2 465,00 195,00
-92,1%
2 003,00
927,2%
Amortyzacja 873,00 1 038,00
18,9%
1 048,00
1,0%
Aktywa 178 765,00 168 197,00
-5,9%
154 291,00
-8,3%
Kapitał własny 74 167,00 74 362,00
0,3%
76 365,00
2,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,18 12,21
0,3%
12,54
2,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,40 0,03
-92,1%
0,33
928,1%