Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.27, godz. 11:57
kontakt
DROZAPOL
Roczne nieskonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 117 838,00 143 746,00
22,0%
114 882,00
-20,1%
111 288,00
-3,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 738,00 391,00
-47,0%
-4 258,00
---
1 249,00
---
Zysk (strata) brutto 8,00 260,00
3 150,0%
-4 395,00
---
1 387,00
---
Zysk (strata) netto 200,00 308,00
54,0%
-4 389,00
---
1 840,00
---
Amortyzacja 1 377,00 1 237,00
-10,2%
1 290,00
4,3%
1 300,00
0,8%
Aktywa 94 194,00 102 890,00
9,2%
86 040,00
-16,4%
90 329,00
5,0%
Kapitał własny 67 127,00 67 251,00
0,2%
62 556,00
-7,0%
64 396,00
2,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,97 10,99
0,2%
10,22
-7,0%
10,52
2,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,05
51,5%
-0,72
---
0,30
---