Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.24, godz. 21:41
kontakt
DROZAPOL
Półroczne skonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 73 273,00 58 074,00
-20,7%
56 785,00
-2,2%
89 584,00
57,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -208,00 -2 049,00
---
294,00
---
18 057,00
6 041,8%
Zysk (strata) brutto -353,00 -2 308,00
---
497,00
---
18 132,00
3 548,3%
Zysk (strata) netto -310,00 -2 353,00
---
1 189,00
---
14 665,00
1 133,4%
Amortyzacja 928,00 931,00
0,3%
711,00
-23,6%
667,00
-6,2%
Aktywa 92 874,00 76 742,00
-17,4%
90 796,00
18,3%
127 700,00
40,6%
Kapitał własny 53 750,00 51 616,00
-4,0%
61 381,00
18,9%
75 990,00
23,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,78 8,44
-4,0%
10,03
18,9%
12,42
23,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,05 -0,38
---
0,19
---
2,40
1 135,6%