Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.23, godz. 23:43
kontakt
DROZAPOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 25 274,00 27 841,00
10,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -181,00 413,00
---
Zysk (strata) brutto 23,00 410,00
1 682,6%
Zysk (strata) netto 50,00 335,00
570,0%
Amortyzacja 325,00 330,00
1,5%
Aktywa 91 526,00 99 245,00
8,4%
Kapitał własny 63 005,00 63 340,00
0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,30 10,35
0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,06
587,5%