Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.21, godz. 23:08
kontakt
DROZAPOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 27 841,00 29 442,00
5,8%
31 888,00
8,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 413,00 1 417,00
243,1%
5 198,00
266,8%
Zysk (strata) brutto 410,00 1 382,00
237,1%
5 079,00
267,5%
Zysk (strata) netto 335,00 1 056,00
215,2%
4 096,00
287,9%
Amortyzacja 330,00 312,00
-5,5%
312,00
0,0%
Aktywa 99 245,00 90 329,00
-9,0%
104 682,00
15,9%
Kapitał własny 63 340,00 64 396,00
1,7%
68 492,00
6,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,35 10,52
1,7%
11,19
6,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,17
214,5%
0,67
286,7%