Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.28, godz. 08:45
kontakt
POLNORD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 080,00 1 665,00
-59,2%
33 003,00
1 882,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 864,00 1 226,00
---
1 411,00
15,1%
Zysk (strata) brutto 1 468,00 -20 303,00
---
5 308,00
---
Zysk (strata) netto 2 398,00 -21 601,00
---
5 189,00
---
Amortyzacja -56,00 12,00
---
315,00
2 525,0%
Aktywa 814 649,00 790 947,00
-2,9%
738 732,00
-6,6%
Kapitał własny 428 582,00 406 981,00
-5,0%
412 170,00
1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,39 4,17
-5,1%
4,23
1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 -0,22
---
0,05
---