Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.08.02, godz. 17:32
kontakt
PKOBP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody z tytułu odsetek 2 355 000,00 2 419 000,00
2,7%
2 143 000,00
-11,4%
Przychody z tytułu prowizji 1 055 000,00 1 078 000,00
2,2%
1 066 000,00
-1,1%
Wynik na działalności bankowej 1 694 000,00 -3 881 000,00
---
1 717 000,00
---
Zysk (strata) brutto 912 000,00 -5 001 000,00
---
1 295 000,00
---
Zysk (strata) netto 612 000,00 -4 741 000,00
---
1 009 000,00
---
Amortyzacja 208 000,00 221 000,00
6,2%
213 000,00
-3,6%
Aktywa 346 287 000,00 345 027 000,00
-0,4%
351 406 000,00
1,8%
Kapitał własny 43 273 000,00 38 577 000,00
-10,9%
38 991 000,00
1,1%
Współczynnik wypłacalności 21,55 19,78
-8,2%
19,78
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 34,62 30,86
-10,8%
31,19
1,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,49 -3,79
---
0,81
---