Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.28, godz. 00:42
kontakt
SWISSMED
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 7 211,00 8 240,00
14,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -995,00 -532,00
---
Zysk (strata) brutto -1 294,00 -838,00
---
Zysk (strata) netto -1 262,00 -807,00
---
Amortyzacja 1 505,00 1 542,00
2,5%
Aktywa 79 003,00 77 884,00
-1,4%
Kapitał własny 18 222,00 17 820,00
-2,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,98 2,91
-2,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,21 -0,13
---