Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.24, godz. 22:08
kontakt
SWISSMED
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 7 061,00 5 822,00
-17,5%
7 211,00
23,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 079,00 -1 576,00
---
-995,00
---
Zysk (strata) brutto -1 606,00 -1 848,00
---
-1 294,00
---
Zysk (strata) netto -515,00 -1 815,00
---
-1 262,00
---
Amortyzacja 1 527,00 1 525,00
-0,1%
1 505,00
-1,3%
Aktywa 81 696,00 80 784,00
-1,1%
79 003,00
-2,2%
Kapitał własny 21 196,00 19 730,00
-6,9%
18 222,00
-7,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,46 3,22
-6,9%
2,98
-7,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,08 -0,30
---
-0,21
---