Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.15, godz. 14:09
kontakt
SWISSMED
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 5 822,00 7 211,00
23,9%
8 240,00
14,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 576,00 -995,00
---
-532,00
---
Zysk (strata) brutto -1 848,00 -1 294,00
---
-838,00
---
Zysk (strata) netto -1 815,00 -1 262,00
---
-807,00
---
Amortyzacja 1 525,00 1 505,00
-1,3%
1 542,00
2,5%
Aktywa 80 784,00 79 003,00
-2,2%
77 884,00
-1,4%
Kapitał własny 19 730,00 18 222,00
-7,6%
17 820,00
-2,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,22 2,98
-7,7%
2,91
-2,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,30 -0,21
---
-0,13
---