Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.29, godz. 20:48
kontakt
XBSPROLOG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 7 848,00 9 819,00
25,1%
6 328,00
-35,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 093,00 2 400,00
119,6%
406,00
-83,1%
Zysk (strata) brutto 1 105,00 2 410,00
118,1%
396,00
-83,6%
Zysk (strata) netto 857,00 1 998,00
133,1%
286,00
-85,7%
Amortyzacja 145,00 137,00
-5,5%
140,00
2,2%
Aktywa 15 219,00 16 679,00
9,6%
16 301,00
-2,3%
Kapitał własny 10 462,00 10 357,00
-1,0%
10 643,00
2,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,46 10,36
-1,0%
10,64
2,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,86 2,00
133,1%
0,29
-85,7%