Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.31, godz. 01:22
kontakt
BUDIMEX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 067 632,00 1 957 533,00
-5,3%
1 125 736,00
-42,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 119 661,00 159 501,00
33,3%
44 561,00
-72,1%
Zysk (strata) brutto 111 262,00 164 787,00
48,1%
223 774,00
35,8%
Zysk (strata) netto 78 674,00 123 215,00
56,6%
220 290,00
78,8%
Amortyzacja 19 783,00 20 077,00
1,5%
20 703,00
3,1%
Aktywa 5 680 221,00 5 415 483,00
-4,7%
5 785 248,00
6,8%
Kapitał własny 748 914,00 870 058,00
16,2%
1 089 260,00
25,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 29,34 34,08
16,2%
42,67
25,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,08 4,83
56,6%
8,63
78,8%